ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
Εξωτερικό Πλύσιμο 1:02 min 0,50€
  2:04 min 1€
  4:08 min 2€
*Μέσος όρος για μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητα τα 3€
*Μέσος όρος για μεσαίου μεγέθους moto τα 2€
Εσωτερικό Πλύσιμο    
Χρήση της σκούπας 7:30 min 1€
Χρήση του βιολογικού καθαρισμού 5:00 min 2€
Χρήση του αέρα 4:00 min 0,50€
Χρήση του μηχ. καθαρίσματος πατάκια 3:00 min 0,50€