Αέρας:

Φύσιμα του εσωτερικού του οχήματος για την απομάκρυνση της σκόνης
ιδιαίτερα από σημεία δύσκολα στην πρόσβαση
Στεγνό καθάρισμα για πατάκια: Μηχάνημα που καθαρίζει και ανασηκώνει την τρίχα
από τα πατάκια του οχήματος