Η διαδικασία της εσωτερικής περιποίησης του οχήματος περιλαμβάνει τις εξής παροχές:

 

 - Σκούπα: Για την απομάκρυνση της σκόνης και κάθε είδους μικροσκουπιδιών
από το εσωτερκό του οχήματος
 - Βιολογικός καθαρισμός: Για το πλύσιμο των καθισμάτων - των πλαϊνών - μοκέτες κ.τ.λ.
 - Αέρας: Φύσιμα του εσωτερικού του οχήματος για την απομάκρυνση της σκόνης
ιδιαίτερα από σημεία δύσκολα στην πρόσβαση
 - Στεγνό καθάρισμα για πατάκια: Μηχάνημα που καθαρίζει και ανασηκώνει την τρίχα
από τα πατάκια του οχήματος