Σκούπα:

Για την απομάκρυνση της σκόνης και κάθε είδους μικροσκουπιδιών
από το εσωτερκό του οχήματος