Βιολογικός καθαρισμός:

Για το πλύσιμο των καθισμάτων - των πλαϊνών - μοκέτες κ.τ.λ.